Vi kan tilby høy ekspertise med løsninger av mindre og større oppdrag innen industrien, oppdrettsnæringen, landbruket samt den kommunale sektor.
Vårt velassorterte lager innen ventiler av syrefast, vanlig og rustfritt stål samt plast, sikrer at leveranser og supplering blir utført på en effektiv og rasjonell måte.


  

landbrukssystemer

Ria Vac System
Vakum utgjødslingssystem
for storfe- og grisefjøs

aquasystemer

Ria Aquatech
- Spesialutstyr til
fiskeoppdrettsanlegg

vann-og-avløp-komprimert.jpg

vann og avløp

Ria Watech
- Avstengningsteknikk for
overflate- og avløpsvann