VANN OG AVLØP

Ria Watech - Avstengningsteknikk for overflate- og avløpsvann

 
 

Vi leverer høyeffektive, korrosjonsfrie kvalitetsprodukter med et bredt spekter innen ventiler, spjeld og tilbakeslagsventiler av miljøvennlige
CE merkede produkter.
Kort leveringstid av både standardprodukter og kunde-
spesifikke oppgaver.


 
 

Ria Watech er spesialist i avstengningsteknikk for overflatevann og avløpsvann
og er et ledende selskap i produksjon av høyeffektive, korrosjonsfrie kvalitets-produkter med varemerket RIA for bruk i:

  • kommunale og industrielle renseanlegg
  • dreneringsinstallasjoner
  • avløpsanlegg
  • anlegg for lagring av regnvann og avløpsvann
  • avstengning av overflatevann i innsjøer og elver
  • hydro-tekniske installasjoner
  • saltvannsport eller avsaltingsanlegg
  • utvasking i gruvedrift
  • drenering av veier, motorveier og flyplasser
 

 

VÅRE PRODUKTER: